Vymáhanie pohľadávok

Trápia vás dlžníci, avšak nemáte čas naháňať ich? Obráťte sa na nás a my vám radi pomôžeme.

Prostredníctvom našej služby Vymáhanie pohľadávok budeme vo vašom mene vymáhať vaše pohľadávky voči slovenským subjektom bez ohľadu na ich počet a zložitosť. Pohľadávky na nás nepostúpite za zlomok ich hodnoty, ako to býva v prípade niektorých inkasných firiem. Prenesiete na nás len ich vymáhanie. Náš profesionálny tím so skúsenosťami aj priamo z exekučného úradu vyvinie maximálne úsilie, aby sme vaše pohľadávky čo najrýchlejšie vymohli. Ušetríte tým čas, peniaze a v neposlednom rade aj nervy spojenés vymáhaním vašej pohľadávky. Namiesto toho sa môžete venovať vášmu podnikaniu.

 

Služba Vymáhanie pohľadávok obsahuje všetky úkony, ktoré vymáhanie pohľadávok zahŕňa, najmä:


 • vypracovávanie výziev a predžalobných upomienok neplatičom

 • telefonická, e-mailová a iná komunikácia s dlžníkom,

 • vypracovávanie žalôb na súd

 • zastupovanie vašej firmy na súde v rámci súdneho konania

 • vypracovávanie návrhov na exekúciu

 •  

  Našej spoločnosti neplatíte žiadnu odmenu. Našu odmenu budeme žiadať, resp. vymáhať od vášho dlžníka, teda od neplatiča. V prípade, ak k vymoženiu pohľadávky od neplatiča nedôjde mimosúdne, po porade s vami budeme pohľadávku vymáhať prostredníctvom súdu. Tu budete musieť súdu zaplatiť súdny poplatok, ktorý predstavuje 6 % z dlžnej sumy. Tento by ste museli zaplatiť aj keby ste vymáhanie peňazí robili vo vlastnej réžii. V prípade, ak však vašu pohľadávku vymôžeme, vymôžeme s ňou aj tento súdny poplatok. Tiež si s pohľadávkou vymôžeme aj našu odmenu.

   

  Príklad: Vaša pohľadávka je 10.000 €. Dlžník neuhradí dlh ani na základe našich výziev a upomienok. Preto po porade s vami podáme na dlžníka na súde žalobu na zaplatenie dlhu. Súdny poplatok, ktorý budete musieť súdu zaplatiť, predstavuje sumu 600 €. Po úspešnom vymožení pohľadávky, dostanete od dlžníka dlh 10.000 € a 600€ ako náhradu za súdny poplatok.

   

  Vymáhanie peňazí ešte nikdy nebolo také jednoduché. Vy nám len pošlete podklady k dlhu, ako napr. dodací list, faktúra, zmluva, preberací protokol, a pod. a o všetko ostatné sa postaráme my. Neváhajte a objednajte si Službu Vymáhanie pohľadávok už teraz. Každá minúta je dôležitá, zajtra totiž môže byť váš dlžník bez peňazí alebo v konkurze. Zatočte s vašimi neplatičmi čo najskôr! Prečo by ste im mali nechať peniaze, na ktoré vy musíte tvrdo pracovať? Neváhajte a obráťte sa nás čím skôr. Kontaktné údaje môžete nájsť tu. Do pár dní môžete mať vašu sumu, ktorú vám dlhuje váš dlžník uhradenú!


  Ďalšie podmienky:


  • v prípade, ak sa nám spolu s dlhom podarí vymôcť aj úroky z omeškania, ponecháme si 50 % zo sumy týchto úrokov

  • v prípade, ak sa nám spolu s dlhom podarí vymôcť aj tzv. paušálnu náhradu za vymáhanie pohľadávky (táto je stanovená Nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. vo výške 40 € za každú vymáhanú pohľadávku) ponecháme si 100 % z tejto sumy

  • v prípade, ak bude potrebné zúčastniť sa v rámci súdneho vymáhania pohľadávky pojednávania mimo územia Bratislavy, budeme si vopred účtovať cestovné náklady podľa Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

  • v prípade, ak sa po začatí vymáhania vašej pohľadávky rozhodnete z akéhokoľvek dôvodu ukončiť vymáhanie, prináleží nám paušálna odmena 20 € za každé jedno vymáhanie na základe vašej objednávky

  • vyhradzujeme si právo niektoré pohľadávky neprijať na vymáhanie (napr. pohľadávka voči subjektu v konkurze, premlčaná pohľadávka, pohľadávka, ktorá bude nami po jej prijatí vyhodnotená ako nevymožiteľná)

  • aj napriek všetkej vynaloženej snahe negarantujeme vymoženie vašej pohľadávky

  • v prípade, ak sa nám pohľadávku nepodarí vymôcť, neplatíte nám žiadnu odmenu

Chcete mať menej neuhradených faktúr, alebo menej neskoro uhradených faktúr? Využite našu službu Stamping – prenajmite si našu ochrannú pečiatku a opečiatkujte ňou každú vašu faktúru.

 

Stamping, alebo Ochranná pečiatka je služba, ktorá spočíva vo vyhotovení a prenajatí pečiatky vašej spoločnosti s textom obsahujúcim upozornenie pre vašich odberateľov, že v prípade neuhradenia pohľadávky bude táto postúpená na vymáhanie našej spoločnosti. Touto pečiatkou môžete opečiatkovať každú vašu vystavenú faktúru a upozorniť vášho odberateľa, že takto chránenú faktúru je lepšie uhradiť v lehote jej splatnosti, inak automaticky nastane jej vymáhanie.

 

Túto službu môžete využívať za skvelý mesačný poplatok 15 €. Neváhajte a kontaktujte nás tu.

 

Ďalší popis služby:

 

 • aj napriek veľmi pozitívnej skúsenosti našich klientov využívajúcich túto službu vám nevieme garantovať, že sa vaši odberatelia začnú správať zodpovednejšie

 • okrem pečiatky v slovenskom jazyku je možné vyhotoviť pečiatky aj v inom jazyku

 • môžete si zvoliť veľkosť pečiatky

 • farba textu pečiatky je primárne červená, na základe dohody je možné samozrejme zvoliť aj inú farbu textu

 • náklady na vyhotovenie pečiatky a jej doručenie nie sú súčasťou mesačného poplatku, tieto náklady budeme účtovať v jej skutočnej výške

Naše štatistiky (od r. 2010)

 • 792

  založených firiem

 • 599

  zmien vo firmách

 • 39

  predaných hotových firiem (od r.2014)

 • 7920

  vypitých káv