Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.
02 / 43 425 535
+421 911 185 381
info@mhsconsulting.sk

ZMENY VO FIRME

POTREBUJETE ZMENIŤ SÍDLO FIRMY?
VYBERTE SI Z NAŠICH SLUŽIEB

POTREBUJETE ZMENIŤ SÍDLO FIRMY?
VYBERTE SI Z NAŠICH SLUŽIEB

Malé zmeny
od 99 € bez DPH
 • zmenu obchodného mena firmy
 • zmenu sídla firmy
 • zmenu / doplnenie konateľa
 • zmenu / doplnenie prokuristu
 • zmenu spôsobu konania konateľov, resp. prokuristov za spoločnosť
 • vypracujeme všetky potrebné dokumenty
 • zaregistrujeme zmeny na Obchodnom registri
 • podpíšete dokumenty u notára alebo na matrike
 • doklady doručíte poštou alebo elektronicky
Veľké zmeny
od 139 € bez DPH
 • zmenu spoločníka / spoločníkov vo firme
 • prevod celého, čiastočného obchodného podielu vo firme
 • zmenu základného imania
 • rozšírenie predmetov podnikania
 • vypracujeme všetky potrebné dokumenty
 • zaregistrujeme zmeny na Obchodnom registri, resp. v prípade rozšírenia predmetov podnikania vybavíme aj živnostenské osvedčenie
 • podpíšete dokumenty u notára alebo na matrike
 • doklady doručíte poštou alebo elektronicky

ČO PONÚKAME

Rýchlosť

Dokumenty vám pošleme na podpis spravidla nasledujúci pracovný deň.

Odbornosť

Naše dokumenty sú pripravené profesionálmi – dlhoročnými právnikmi.

Aktuálnosť

Sledujeme legislatívne zmeny a zabezpečujeme aktuálnosť našich dokumentov.

Skúsenosti

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2004. Naše štatistiky to len potvrdzujú.

Elektronizácia

Nie že by sme sa s vami radi nestretli, ale celý proces dokážeme zabezpečiť elektronickou formou.

Profesionálny tím

Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

NAŠE ÚSPECHY

Založených firiem
Zmien vo firmách
Predaných hotových firiem
Vypitých káv

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti
už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.