Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.
02 / 43 425 535
+421 911 185 381
info@mhsconsulting.sk

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

LIKVIDÁCIA - KONKURZ - ZRUŠENIE ZLÚČENÍM
VYBERTE SI Z NAŠICH SLUŽIEB

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
STAMPING

Vymáhanie pohľadávok
 • pošlete podklady k dlhu, ako napr. dodací list, faktúra, zmluva, preberací protokol, a pod.
 • vypracovávanie výziev a predžalobných upomienok neplatičom
 • telefonická, e-mailová a iná komunikácia s dlžníkom
 • vypracovávanie žalôb na súd
 • zastupovanie vašej firmy na súde v rámci súdneho konania
 • vypracovávanie návrhov na exekúciu
Stamping – ochrana faktúr
 • nevieme vám garantovať, že sa vaši odberatelia začnú správať zodpovednejšie
 • okrem pečiatky v slovenskom jazyku je možné vyhotoviť pečiatky aj v inom jazyku
 • môžete si zvoliť veľkosť pečiatky
 • farba textu pečiatky je primárne červená, na základe dohody je možné zvoliť inú farbu textu
 • náklady na vyhotovenie pečiatky a jej doručenie nie sú súčasťou mesačného poplatku, tieto náklady budeme účtovať v jej skutočnej výške

ČO PONÚKAME

Rýchlosť

Dokumenty vám pošleme na podpis spravidla nasledujúci pracovný deň.

Odbornosť

Naše dokumenty sú pripravené profesionálmi – dlhoročnými právnikmi.

Aktuálnosť

Sledujeme legislatívne zmeny a zabezpečujeme aktuálnosť našich dokumentov.

Skúsenosti

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2004. Naše štatistiky to len potvrdzujú.

Elektronizácia

Nie že by sme sa s vami radi nestretli, ale celý proces dokážeme zabezpečiť elektronickou formou.

Profesionálny tím

Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

NAŠE ÚSPECHY

Založených firiem
Zmien vo firmách
Predaných hotových firiem
Vypitých káv

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti
už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.