Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.
02 / 43 425 535
+421 911 185 381
info@mhsconsulting.sk

VEĽKÉ ZMENY VO FIRME

Zmeny vo firme

Ak chcete veľké zmeny

Veľkými zmenami rozumieme
  • zmenu spoločníka / spoločníkov vo firme, teda prevod celého alebo čiastočného obchodného podielu vo firme
  • zmenu základného imania
  • rozšírenie predmetov podnikania

Je pritom jedno, koľko týchto veľkých zmien budete chcieť naraz (či prevod jedného, dvoch alebo troch obchodných podielov spoločníkov), resp. či spolu s veľkou zmenou budete chcieť ešte vykonať aj zmenu malú (napr. spolu s rozšírením predmetov podnikania budete chcieť ešte zmeniť sídlo spoločnosti) stále zaplatíte len skvelých 139 € (nakoľko nie sme platcovia DPH, k tejto cene sa nepripočítava DPH), a to dokonca s poplatkom na Obchodnom registri za registráciu zmien (v cene je jeden poplatok za registráciu zmien, pričom niektoré kombinácie zmien môžu z právneho hľadiska vyžadovať postupnú registráciu a teda ďalší poplatok na obchodnom registri – na túto skutočnosť vás samozrejme upozorníme).

V rámci tejto služby vypracujeme všetky potrebné dokumenty a zaregistrujeme zmeny na Obchodnom registri, resp. v prípade rozšírenia predmetov podnikania vybavíme aj živnostenské osvedčenie.

Vy len podpíšete dokumenty u notára alebo na matrike a doručíte nám ich poštou, osobne alebo elektronicky. O ostatné sa postaráme my.

Počet zmien vo firmách, ktoré sme zrealizovali (dole v Štatistike) hovorí za všetko.

V cene za službu nie sú zahrnuté

V cene za službu nie sú zahrnuté notárske poplatky (2,87 € za každý podpis) a poplatky živnostenskému úradu (7,50 € za tzv. remeselnú alebo viazanú živnosť).

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti
už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

ČO PONÚKAME

Rýchlosť

Dokumenty vám pošleme na podpis spravidla nasledujúci pracovný deň.

Odbornosť

Naše dokumenty sú pripravené profesionálmi – dlhoročnými právnikmi.

Aktuálnosť

Sledujeme legislatívne zmeny a zabezpečujeme aktuálnosť našich dokumentov.

Skúsenosti

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2004. Naše štatistiky to len potvrdzujú.

Elektronizácia

Nie že by sme sa s vami radi nestretli, ale celý proces dokážeme zabezpečiť elektronickou formou.

Profesionálny tím

Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

NAŠE ÚSPECHY

Založených firiem
Zmien vo firmách
Predaných hotových firiem
Vypitých káv

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti
už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.