Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.
02 / 43 425 535
+421 911 185 381
info@mhsconsulting.sk

MALÉ ZMENY VO FIRME

Zmeny vo firme

Ak chcete malé zmeny

Malými zmenami rozumieme
  • zmenu obchodného mena firmy
  • zmenu sídla firmy
  • zmenu / doplnenie konateľa
  • zmenu / doplnenie prokuristu
  • zmenu spôsobu konania konateľov, resp. prokuristov za spoločnosť

Je pritom jedno, koľko týchto malých zmien budete chcieť naraz (či zmenu obchodného mena a tiež doplnenie konateľa alebo dokonca zmenu obchodného mena, zmenu sídla a doplnenie prokuristu), stále zaplatíte len skvelých 99 € (nakoľko nie sme platcovia DPH, k tejto cene sa nepripočítava DPH), a to dokonca s poplatkom na Obchodnom registri za registráciu zmien.

V rámci tejto služby vypracujeme všetky potrebné dokumenty a zaregistrujeme zmeny na Obchodnom registri. Vy len podpíšete dokumenty u notára alebo na matrike a doručíte nám ich poštou, osobne alebo elektronicky. O ostatné sa postaráme my.

Počet zmien vo firmách, ktoré sme zrealizovali (dole v Štatistike) hovorí za všetko.

V cene za službu nie sú zahrnuté

notárske poplatky (2,87 € za každý podpis) a poplatky živnostenskému úradu (7,50 € za tzv. remeselnú alebo viazanú živnosť).

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti
už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

ČO PONÚKAME

Rýchlosť

Dokumenty vám pošleme na podpis spravidla nasledujúci pracovný deň.

Odbornosť

Naše dokumenty sú pripravené profesionálmi – dlhoročnými právnikmi.

Aktuálnosť

Sledujeme legislatívne zmeny a zabezpečujeme aktuálnosť našich dokumentov.

Skúsenosti

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2004. Naše štatistiky to len potvrdzujú.

Elektronizácia

Nie že by sme sa s vami radi nestretli, ale celý proces dokážeme zabezpečiť elektronickou formou.

Profesionálny tím

Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

NAŠE ÚSPECHY

Založených firiem
Zmien vo firmách
Predaných hotových firiem
Vypitých káv

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti
už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.