Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.
02 / 43 425 535
+421 911 185 381
info@mhsconsulting.sk

LIKVIDÁCIA FIRMY

Zrušenie firmy

Likvidácia spoločnosti

prichádza do úvahy

iba v prípade, ak majetok firmy prevyšuje jej záväzky. Jednoducho – ak má firma viac majetku ako dlžôb, je čo likvidovať. Ak je to tak, je pre vás určená naša služba Likvidácia firmy. Či to naozaj tak je zistíte zo súvahy vašej firmy, príp. sa spýtajte vašej účtovníčky. Samozrejme, radi sa na to pozrieme aj my – stačí ak nám pošlete aktuálnu súvahu vašej spoločnosti.

Súčasťou služby Likvidácia firmy je vypracovanie všetkých potrebných dokumentov súvisiacich so vstupom spoločnosti do likvidácie, s priebehom likvidácie a ukončením likvidácie, vrátane výmazu firmy z Obchodného registra.

Súčasťou služby môže byť aj vypracovanie všetkých účtovných podkladov súvisiacich s likvidáciou. Rovnako tak súčasťou našej služby môže byť aj vykonávanie funkcie likvidátora firmy, ktorý sa postará o všetko potrebné.

Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Podľa vašich potrieb a pripravíme všetko potrebné na zlúčenie vašej spoločnosti s inou.

Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Podľa vašich potrieb a pripravíme všetko potrebné na zlúčenie vašej spoločnosti s inou.

Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

ČO PONÚKAME

Rýchlosť

Dokumenty vám pošleme na podpis spravidla nasledujúci pracovný deň.

Odbornosť

Naše dokumenty sú pripravené profesionálmi – dlhoročnými právnikmi.

Aktuálnosť

Sledujeme legislatívne zmeny a zabezpečujeme aktuálnosť našich dokumentov.

Skúsenosti

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2004. Naše štatistiky to len potvrdzujú.

Elektronizácia

Nie že by sme sa s vami radi nestretli, ale celý proces dokážeme zabezpečiť elektronickou formou.

Profesionálny tím

Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

NAŠE ÚSPECHY

Založených firiem
Zmien vo firmách
Predaných hotových firiem
Vypitých káv

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti
už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.