Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.
02 / 43 425 535
+421 911 185 381
info@mhsconsulting.sk

HOTOVÉ FIRMY

READY-MADE

ZAČNITE PODNIKAŤ IHNEĎ

 • všetky nami ponúkané spoločnosti majú splatené základné imanie v plnej výške
 • ručíme sa to, že spoločnosti majú vyporiadané všetky svoje záväzky
 • ručíme za to, že spoločnosti si plnili a riadne plnia všetky zákonné povinnosti, najmä daňového charakteru
 • konať za spoločnosť môžete v deň podpisu zápisnice z valného zhromaždenia, v ktorej budete vymenovaný do funkcie konateľa (je ale možné, že niektoré úrady alebo subjekty budú akceptovať vyše vymenovanie do funkcie až od zápisu vašej osoby v obchodnom registri)
 • k spoločnosti vám odovzdáme kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa založenia firmy a tiež účtovné podklady
 • v prípade rezervácie firmy vám vieme na základe vášho požiadania zaslať účtovné podklady spoločnosti za účelom ich kontroly
 • v cene za službu sú poplatky na Obchodný register
 • v cene nie sú poplatky za overenie podpisov z vašej strany
 • súčasťou našej služby je príprava podkladov na predaj spoločnosti a registrácia súvisiacich zmien
 • súčasťou prepisu spoločnosti na obchodnom registri môže byť okrem zmeny spoločníkov a konateľov aj zmena obchodného mena, zmena sídla spoločnosti, prípadne zmena spôsobu konania za spoločnosť
 • súčasťou prepisu spoločnosti nie je rozšírenie predmetov podnikania, zvýšenie alebo zníženie základného imania, ani zmena právnej formy

ČO PONÚKAME

Rýchlosť

Dokumenty vám pošleme na podpis spravidla nasledujúci pracovný deň.

Odbornosť

Naše dokumenty sú pripravené profesionálmi – dlhoročnými právnikmi.

Aktuálnosť

Sledujeme legislatívne zmeny a zabezpečujeme aktuálnosť našich dokumentov.

Skúsenosti

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2004. Naše štatistiky to len potvrdzujú.

Elektronizácia

Nie že by sme sa s vami radi nestretli, ale celý proces dokážeme zabezpečiť elektronickou formou.

Profesionálny tím

Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

NAŠE ÚSPECHY

Založených firiem
Zmien vo firmách
Predaných hotových firiem
Vypitých káv

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2004.
Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.