Hotová firma Thall s.r.o.
 • všetky nami ponúkané spoločnosti majú splatené základné imanie v plnej výške

 • ručíme sa to, že spoločnosti majú vyporiadané všetky svoje záväzky

 • ručíme za to, že spoločnosti si plnili a riadne plnia všetky zákonné povinnosti, najmä daňového charakteru

 • konať za spoločnosť môžete v deň podpisu zápisnice z valného zhromaždenia, v ktorej budete vymenovaný do funkcie konateľa (je ale možné, že niektoré úrady alebo subjekty budú akceptovať vyše vymenovanie do funkcie až od zápisu vašej osoby v obchodnom registri)

 • k spoločnosti vám odovzdáme kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa založenia firmy a tiež účtovné podklady

 • v prípade rezervácie firmy vám vieme na základe vášho požiadania zaslať účtovné podklady spoločnosti za účelom ich kontroly

 • v cene za službu sú poplatky na Obchodný register

 • v cene nie sú poplatky za overenie podpisov z vašej strany

 • súčasťou našej služby je príprava podkladov na predaj spoločnosti a registrácia súvisiacich zmien

 • súčasťou prepisu spoločnosti na obchodnom registri môže byť okrem zmeny spoločníkov a konateľov aj zmena obchodného mena, zmena sídla spoločnosti, prípadne zmena spôsobu konania za spoločnosť

 • súčasťou prepisu spoločnosti nie je rozšírenie predmetov podnikania, zvýšenie alebo zníženie základného imania, ani zmena právnej formy

Ďalšie hotové firmy

.